Urbanism

Metodologie de intocmire a documentatiei de urbanism

INFORMATII GENERALE

Program de lucru:

Luni - Joi: 7,30 - 16,00

Vineri: 7,30 - 13,30

Primirea documentelor Luni - Vineri: 9,00 - 11,00

A. REGULAMENT URBANISM

    a.1. Harta PUG 1

    a.2. Harta PUG 2

Harti HAZARD si RISC la alunecari de teren

Hartile de hazard si risc la inundatii

I. ETAPELE NECESARE REALIZARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

II. PROCEDURA DE EMITERE A CERTIFICATELOR DE URBANISM SI A AUTORIZAłIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE DE CATRE PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE

    II.1. Certificatul de urbanism pentru lucrările aflate in Competenta Primariei orasului Valenii de Munte

    II.2. Prelungirea valabilităłii certificatului de urbanism eliberat de către Primaria orasului Valenii de Munte

   II.3. Autorizatia de construire pentru lucrările aflate in competenta Primaria orasului Valenii de Munte  

    II .4. Autorizatia de desfiintare pentru lucrările aflate in competenta Primaria orasului Valenii de Munte

    II.5. Obligatii titular autorizatie de construire / autorizatie de desfiintare

    II.6. Prelungirea valabilităłii autorizatiilor de construire /desfiintare eliberate de catre Primaria orasului Valenii de Munte

    II.7. Modalitatea de emitere a unei noi autorizatii de construire/desfiintare in cazul pierderii valabilitatii autorizatiei initiale aflata in competenta Primarie Orasului Valenii de Munte

    II.8. Receptia lucrarilor

    II.9. Declararea valorii constructiilor la finalizarea lucrarilor

    II.10. Etapele autorizarii bransamantelor de apa, canal, gaze

III. CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTATIILOR DTAC, DTAD, DTOE - conform ANEXEI 1 la LEGEA nr. 50/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare al documentaŃiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii

IV. Taxe incasate de Primaria Valenii de Munte pentru eliberarea documetelor din domeniul constructiilor

Certificate de urbanism 2024   Autorizatii de constructii 2024
Ianuarie Februarie Martie   Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie   Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie   Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie   Octombrie Noiembrie Decembrie

                                                                                                              

Certificate de urbanism 2023   Autorizatii de constructii 2023
Ianuarie Februarie Martie   Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie   Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie   Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie   Octombrie Noiembrie Decembrie

                                                                        

Certificate de urbanism 2022   Autorizatii de constructii 2022
Ianuarie Februarie Martie   Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie   Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie   Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie   Octombrie Noiembrie Decembrie

 

Certificate de urbanism 2021   Autorizatii de constructii 2021
Ianuarie Februarie Martie   Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie   Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie   Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie   Octombrie Noiembrie Decembrie

 

Certificate de urbanism 2020   Autorizatii de constructii 2020
Ianuarie Februarie Martie   Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie   Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie   Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie   Octombrie Noiembrie Decembrie

 

Certificate de urbanism 2019   Autorizatii de constructii 2019
Ianuarie Februarie Martie   Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie   Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie   Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie   Octombrie Noiembrie Decembrie