Educatie si Invatamant

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA

Adresa : Str. Berceni nr.42

Tel./fax. : 0244280905

e-mail: cn_iorga@clicknet.ro

site: www.cnniorga.ro 

 

ECHIPA MANAGERIALA

DIRECTOR: prof.  Andrei Maria MARGHIOALA

DIRECTOR ADJUNCT: prof. Claudita CHIS

COORDONATOR DE PROIECTE ŞI  PROGRAME: prof. Ioan Visoschi

 

 
     
 
     
 
     
 

 

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN R. CONSTANTINESCU

Adresa: Str. Brazilor, nr.13

Tel. / fax secretariat : 0244281555

Tel. / fax  director: 0244282555

e-mail secretariat: etavaleni.secretariat@gmail.com

e-mail director: etavaleni.directort@gmail.com

e-mail contabilitate: etavaleni.contabilitate@gmail.com

site: http://www.liceulagromontanvaleni.ro/

 

 

 

ECHIPA MANAGERIALA

Director:  prof. ing. Raluca Emilia POPESCU

Director adjunct: prof.  Nicoleta Carmen NITESCU

Director adjunct: prof. Mariana VISOSCHI

Coordonator de proiecte si programe: prof. Camelia NEAGU

 

OFERTA EDUCATIONALA

Oferta educationala Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu pentru anul scolar 2020-2021

 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

Viziunea şcolii

Progres pentru toţi elevii, sanse egale pentru toată lumea, dezvoltarea unui invatamant de calitate pentru o societate a cunoaşterii.

Misiunea şcolii

Misiunea noastră are in vedere realizarea unui proces de predare-invăţare de inaltă calitate, printr-o ofertă educaţională bazată pe scopuri, obiective, politici, strategii de dezvoltare clare şi pe moduri specifice de abordare a evaluării care au fost convenite, in concordanţă cu noile cerinţe ale integrării invăţămantului preuniversitar romanesc in Spaţiul European.

O şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii in viaţa şcolii şi pe extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate.

Crearea unei şcoli capabile să promoveze competenţele de bază: a invăţa pentru a şti, pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi impreună cu ceilalţi.

Climatul educaţional al şcolii să fie bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi incurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

 
     
 

 

 

     

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA ING. GHEORGHE PANCULESCU

Adresa : Str. Berceni nr.18

Tel./fax. : 0244280965

e-mail: samvaleni@yahoo.com  

site:

ECHIPA MANAGERIALA

DIRECTOR: prof.  Floarea VULPE

DIRECTOR ADJUNCT: prof. Veronica MICU

 
     
 
  • 3 clase pregătitoare 

  • 13 clase I - IV

  • 10 clase V - VIII

  • 1 clasă Pogramul A Doua Sansă

  • Proiect Scoală dupa Scoală aprobat de I.S.J. Prahova 

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR

Unitatea noastra scolară cuprinde pentru anul scolar 2020 - 2021, 3 clase pregătitoare cu cadre didactice titulare calificate si posibilitatea organizării Programului Scoală dupa Scoală avand aprobare de la ISJ Prahova

Informatii pentru părinti

 

Pentru informatii oferite de scoală:

  • Clasele pregătitoare sunt dotate cu mobilier adecvat varstei, calculator + videoproiector, materiale didactice si sunt indrumate de cadre didactice calificate.

  • Se vor dezvolta Ón cadrul Curriculumului la Decizia Scolii (CDS) discipline optionale precum: Limba engleza in cadrul clasei pregatitoare

 
     
 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1

Adresa : str. Berceni nr.18A

Tel./fax. : 0244280845

e-mail: gradinita1_valeni@yahoo.com

ECHIPA MANAGERIALA

 

Director: Mariana RENTEA

 

     
 

 

I.         Program normal - 124 de preşcolari

                           - 4 săli de grupă;

 
     
 

 

II.        Program prelungit - 84 de preşcolari

        - 3 săli de grupă, 2 săli pentru servirea mesei, cabinet medical;

 
     
 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5  "CEI 5 ELEFANTEI"

Adresa : Bdul N. Iorga, nr. 10

Tel./fax.:

Program prelungit - 40 de preşcolari

                   - 3 sali de clasa

 
     

Cuprinde trei sali de clasa dotate cu mobilier modern, doua sali de mese, bucatarie, cabinet medical, trei dormitoare, sala de intalnire parinți si loc de joaca pentru cele trei grupe de prescolari.

 
     
 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2  MIULEŞTI

 

Adresa : Bdul N. Iorga, nr. 189

Tel./fax. :

Program normal: - 41 de preşcolari

               - 2 săli de grupă

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3

VALEA GARDULUI

Adresa : Str. Dr. Istrate, nr. 4

Tel./fax. : 0244283603

Program normal: -  30 de preşcolari

                           -  1 sală de grupă;

 
     
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4

 Adresa : Bdul N. Iorga, nr. 96

Tel./fax. :

Program normal: - 52 de preşcolari;

                           - 2 săli de grupă;