Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 8.12.2023

ORDINE DE ZI

Se convoaca Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extraordinara (publica) convocata, in data de 8 decembrie 2023 ora 0800 la sediul Primariei Valenii de Munte (Sala de sedinte).

 
1. PROIECT DE HOTARARE privind participarea orasului Valenii de Munte la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei Ón cladirile publice (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
2. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.