Oferta de vanzare active prin licitatie publica deschisca

Poza anunt

S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A., cu sediul in Valenii de Munte, str. Berevoiesti , nr. 77-79, nr. de imatriculare la Oficiul Registrului Comer?ulului J 29/1084/2001, Cod de Inregistrare Fiscala RO 14334078, jud. Prahova, Cod CAEN (REV.2) 9411, activita?i ale organiza?iilor economice ?i patronale, scoate la vanzare, prin licitatie deschisa cu strigare, cu plata integrala, urmatoarele utilaje proprietate S. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC SA. Utilajele propuse spre vanzare sunt urmatoarele: a. Strung carusel SC 14, valoare: 17.710 lei val. fara TVA; b. Masina de gaurit de banc G13: 198 lei val. fara TVA; c. Masina de gaurit verticala GCO: 728 lei val. fara TVA; d. Masina de gaurit verticala GCO: 728 lei val. fara TVA; Vanzarea se desfasoara prin licita?ie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pre? ob?inut pe pia?a, cu pa?i numai in urcare, incepand de la pre?ul de pornire pe bucata cu TVA inclus. Pentru participarea la licitatie este obligatorie ; 1. cumpararea caietului de sarcini in valoare de 100 Lei, plata taxei de participare de 500 Lei ?i achitarea garantiei de participare de 5 % din valoarea pe bucata utilaj; 2. imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul, daca este cazul; 3. situa?ia financiara a ultimului exerci?iu financiar; 4. documentele care certifica indentitatea ?i calitatea ofertantului conform, art.35 alin,(1) lit. d) din HG nr. 577/2002. Plata caietului de sarcini, al taxei de participare ?i al garantiei de participare se face cu numerar, la casieria societatii sau cu ordin de plata in contul RO39RNCB0211011850750001, deschis la BCR Valenii de Munte. Caietul de sarcini poate fi procurat in zilele de lucru de luni pana joi intre orele 7:00 15:00 si vineri intre orele 7:00 12:00, de la sediul S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. Valenii de Munte. Documentele de participare la licitatie se depun pana in data de 13. 03.2023, ora 15.00. Licitatia cu strigare va avea loc in data de 15.03.2023, ora 1000, la sediul vanzatorului S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0244/280.924 sau email: pipvaleni@yahoo.com.