Lucrari sistematice de cadastru UAT Valenii de Munte

Poza anunt

Primaria orasului Valenii de Munte informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43, alin (1) si (2) si art. 45 din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, din catalogul electronic SERVICII: Lucrarii sistematice de cadastru in UAT Valenii de munte, judetul Prahova, pe sectoare cadastrale, in vederea inscrierii imobilelelor in cartea funciara conform Programului National de Cadastru si carte Funciara (PNCCF) Primariei oras Valenii de Munte. Societatile interesate pot accesa caietul de sarcini pentru intocmirea ofertei de pret de pe site-ul institutiei www.valeniidemunte.com.ro/informatii publice - caiete de sarcini, in cazul cand oferta este declarata castigatoare se depune si in SEAP. Ofertele de pret se depun la sediul Primariei orasului Valenii de Munte pana pe data de 17.01.2023, ora 12