Strategia de dezvoltare economica, socila si de mediu

Poza anunt

Astazi, 10.01.2023, Primaria orasului Valenii de Munte, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economica, sociala si de mediu a orasului Valenii de Munte pe anul 2023. In conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercitata atributii privind dezvoltarea socio-economica si de mediu a comunei, orasului sau municipiului. Strategia privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a orasului Valenii de Munte pe anul 2023, s-a intocmit plecand de la necesitatile actuale si de perspectiva, tinand cont de resursele financiare disponibile pentru realizarea obiectivelor propuse si a cerintelor actuale din punct de vedere economic, administrativ, social-cultural si de mediu. Documentatia aferenta proiectului de hotarare cuprinde: textul complet al proiectului de hotarare, referat de aprobare si raport. Documentatia poate fi consultata: • Pe pagina de internet a institutiei www.valeniidemunte.com.ro; Sectiunea Informatii publice, Subsectiune Transparenta decizionala • La sediul Primariei Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A; • Proiectul de hotarare se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Biroul de relatii cu publicul al Primariei Valenii de Munte. Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data de 20.01.2023: • Ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com; • Prin posta, pe adresa: Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, jud. Prahova; • La sediul institutiei, la Registratura, adresa Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, intre orele 7:30-16:00 de luni pana joi, 7:30-13:30 vineri. Materialele transmise vor purta mentiunea “Propuneri privind proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economica, sociala si de mediu a orasului Valenii de Munte pe anul 2023”. Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre alta autoritate sau institutie publica pana la data de 20.01.2023. Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: Persoana de contact: Chiroiu Nicolae, Stefan Oana Telefon: 0244.280.816 e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com