Anunt inchiriere prin licitatie publica

Poza anunt

Oras Valenii de Munte, cu sediul in Valenii de Munte, str.Berevoesti nr.3A Judetul Prahova, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com organizeaza in data de 25/08/2022, ora 10:00 licitatie publica privind inchirierea unor imobile in baza temeiului legal al O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ : -cladire in suprafata de : suprateran 60mp si terenul ocupat de aceasta si subteran 49,98 mp WC public cu destinatie sociala de utilitate publica, situat in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga nr.62-66, Judetul Prahova, identificat cu numar cadastral 21512-C1, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform HCL nr.74/27.05.2022. -teren in suprafata de 9mp situat in orasul Valenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga, pct. Platforma Gara , Judetul Prahova, identificat cu numar cadastral 24499, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte conform HCL nr.92/24.06.2022. Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face de la sediul Orasului Valenii de Munte. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 16.08.2022, ora 16.00. Data limita de depunere a ofertelor: 24.08.2022, ora 16.00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Orasului Valenii de Munte in data de 25.08.2022, ora 10:00. Instanta competenta Ón solutionarea litigiilor aparute ?i termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploiesti, Judetul Prahova, telefon: 0244/ 544781; fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, Ón vederea publicarii: 28.07.2022.