Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Anunt licitatie publica vanzare terenuri

Poza anunt

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, organizeaza in data de 27.03.2020, ora 10:00 licitatie publica privind vanzarea urmatoarelor terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte : -teren str.Bratocea nr.f.n., suprafata 708mp, nr.cadastral : 24385, conform H.C.L.nr.32/28.02.2020 -teren str.Bratocea nr.f.n., suprafata 1953mp, nr.cadastral :24208,conform H.C.L.nr.33/28.02.2020 -teren str.Miron Costin nr.f.n., suprafata 243 mp, nr. cadastral :24347, conform H.C.L. nr.28/28.02.2020 -teren str.Zorelelor nr.5, suprafata 103mp, nr.cadastral :24335, conform H.C.L.nr.29/28.02.2020 -teren str.Mihai Bravu nr.20, suprafata 851mp, nr.cadastral :10655,conform H.C.L.nr.30/28.02.2020 Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face in perioada 16.06-03.07.2020 de la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, camera 22 et.II, compartiment Buget-Finante, informatii suplimentare puteti obtine la tel: 0244/280816, int.21. Participantii la licitatie au obligatia de a achizitiona documentatia de atribuire contra sumei de 50 lei. Data limita pentru depunerea ofertelor este 06.07.2020, ora 9:00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr.3A in data de 06.07.2020, ora 10:00. Data publicarii anuntului de licitatie este 15.06.2020. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploiesti, telefon: 0244/ 544781; 0244/ 544598, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.