Anunt licitatie publica vanzare terenuri

Poza anunt

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, organizeaza in data de 27.03.2020, ora 10:00 licitatie publica privind vanzarea urmatoarelor terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte : -teren str.Bratocea nr.f.n., suprafata 708mp, nr.cadastral : 24385, conform H.C.L.nr.32/28.02.2020 -teren str.Bratocea nr.f.n., suprafata 1953mp, nr.cadastral :24208,conform H.C.L.nr.33/28.02.2020 -teren str.Miron Costin nr.f.n., suprafata 243 mp, nr. cadastral :24347, conform H.C.L. nr.28/28.02.2020 -teren str.Zorelelor nr.5, suprafata 103mp, nr.cadastral :24335, conform H.C.L.nr.29/28.02.2020 -teren str.Mihai Bravu nr.20, suprafata 851mp, nr.cadastral :10655,conform H.C.L.nr.30/28.02.2020 Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face in perioada 16.06-03.07.2020 de la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, camera 22 et.II, compartiment Buget-Finante, informatii suplimentare puteti obtine la tel: 0244/280816, int.21. Participantii la licitatie au obligatia de a achizitiona documentatia de atribuire contra sumei de 50 lei. Data limita pentru depunerea ofertelor este 06.07.2020, ora 9:00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr.3A in data de 06.07.2020, ora 10:00. Data publicarii anuntului de licitatie este 15.06.2020. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploiesti, telefon: 0244/ 544781; 0244/ 544598, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.