Consultare publica privind Plan actiuni ajutor social

Poza anunt

Astazi, 18.01.2023, Primaria orasului Valenii de Munte, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate la nivelul orasului Valenii de Munte, judetul Prahova pentru anul 2023. Planul anual de actiune se elaboreaza, in conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprii, precum si cu cea a judetului de care apartine unitatea administrativ-teritoriala si cuprinde date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare si programul de subventionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat si sursele de finantare. Documentatia aferenta proiectului de hotarare cuprinde: textul complet al proiectului de hotarare, referat de aprobare si raport. Documentatia poate fi consultata: • Pe pagina de internet a institutiei www.valeniidemunte.com.ro; • La sediul Primariei Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A; • Proiectul de hotarare se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Biroul de relatii cu publicul al Primariei Valenii de Munte. Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus procedurii de transparenta decizionala se pot depune pana la data de 28.01.2023: • Ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com; • Prin posta, pe adresa: Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, jud. Prahova; • La sediul institutiei, la Registratura, adresa Primaria Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr. 3A, intre orele 7:30-16:00 de luni pana joi, 7:30-13:30 vineri. Materialele transmise vor purta mentiunea “Propuneri privind proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate la nivelul orasului Valenii de Munte, judetul Prahova pentru anul 2023. Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre alta autoritate sau institutie publica pana la data de 28.01.2023. Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: Persoana de contact: Savulescu Mariana, Stefan Oana Telefon: 0244.280.816 e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com