Declarare sistem individual adecvat

Poza anunt

Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, persoanele fizice si juridice, proprietari ai spatiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligatia de a se inscrie in registrul de evidenta a sistemelor individuale adecvate in termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate. Obligatia inregistrarii revine si proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului. Persoanele fizice si juridice care au construit fose septice sau toalete cu bazine vidanjabile au obligatia conform art.11 alin.(2) din Hotararea nr.714 din 26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, sa se inregistreze pana la finalul lunii noiembrie 2022 in „Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate” si sa informeze Primaria orasului Valenii de Munte. Pentru a va achita de aceasta obligatie, formularul de inscriere in registrul de evident? a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate la nivelul UAT Valenii de Munte se completeaz? si se depune la Registratura Prim?riei orasului Valenii de Munte sau se poate transmite prin utilizarea mijloacelor electronice pe adresa de e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com. Formularul se poate descarca de pe site-ul institutiei noastre de la adresa www.valeniidemunte.com.ro Subsectiunea Formulare online In conformitate cu art.23 din HG nr.714/26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, nerespectarea de c?tre persoanele fizice si juridice a dispozitiilor art.11, alin(1) si (2), constituie contraventie si se sanctioneaz? cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul imputernicit al Garzii de Mediu si al Inspectiei Apelor din cadrul autoritatii de gospodarire a apelor. ATENTIE: Obligatia se aplica atat sistemelor existente, cat si in cazul celor care sunt in curs de constituire !!