Anunt vanzare teren prin licitatie publica

Poza anunt

Oras Valenii de Munte cu sediul in str. Berevoesti, nr.3A, Valenii de Munte, Judetul Prahova, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com organizeaza in data de 25/08/2022, ora 09.00 licitatie publica privind vanzarea unor terenuri in baza temeiului legal al O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: -teren in suprafata de 878mp identificat cu nr. cadastral 25992, situat in str. Zorelelor nr. f.n., tarla 24 parcela F210/8, oras Valenii de Munte conform HCL nr.42/25.03.2022, -teren in suprafata de 701mp identificat cu nr. cadastral 26414, situat in str. Pictor Grigorescu nr. f.n., oras Valenii de Munte conform HCL nr.127/29.09.2021, -teren in suprafata de 539mp identificat cu nr. cadastral 26413, situat in str. Pictor Grigorescu nr. f.n., oras Valenii de Munte conform HCL nr.128/29.09.2021, -teren in suprafata de 77mp identificat cu nr. cadastral 26594, situat in B-dul Nicolae Iorga nr. f.n., tarla 99 parcela Cc794, oras Valenii de Munte conform HCL nr.80/27.05.2022 Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face de la sediul Orasului Valenii de Munte. Data limita privind solicitarea clarificarilor:16/08/2022, ora 16.00. Data limita de depunere a ofertelor: 24/08/2022, ora 16.00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Orasului Valenii de Munte in data de 25/08/2022, ora 09.00. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute ?i termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploie?ti, Judetul Prahova, telefon: 0244/ 544781; 0244/ 544598, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 28.07.2022.