Anunt licitatie publica vanzare terenuri

Poza anunt

Anunt pentru vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, organizeaza in data de 27.03.2020, ora 10:00 licitatie publica privind vanzarea urmatoarelor terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte : -teren str.Primaverii nr.6, suprafata 42 mp, nr. cadastral :24194, conform H.C.L. nr.209/28.11.2019 -teren str.G.Enescu nr.40, suprafata 591 mp, nr. cadastral :24347, conform H.C.L. nr.204/28.11.2019 -teren str.Bratocea nr.f.n., suprafata 708mp, nr.cadastral : 24385, conform H.C.L.nr.32/28.02.2020 -teren str.Bratocea nr.f.n., suprafata 1953mp, nr.cadastral :24208,conform H.C.L.nr.33/28.02.2020 -teren str.B-dul N.Iorga f.n., suprafata 159mp, nr.cadastral :24205,conform H.C.L.nr.26/28.02.2020 -teren str.Miron Costin nr.f.n., suprafata 243 mp, nr. cadastral :24347, conform H.C.L. nr.204/28.11.2019 -teren str.Zorelelor nr.5, suprafata 103mp, nr.cadastral :24335, conform H.C.L.nr.29/28.02.2020 -teren str.Mihai Bravu nr.20, suprafata 851mp, nr.cadastral :10655,conform H.C.L.nr.30/28.02.2020 -teren str.M.R.Parashivescu nr.fn, suprafata1291mp, nr.cadastral:24205,conform H.C.L.nr.31/28.02.2020 Procurarea documentatiei de atribuire in vederea participarii la licitatie se va face in perioada 10-26.03.2020 de la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, camera 22 et.II, compartiment Buget-Finante, informatii suplimentare puteti obtine la tel: 0244/280816, int.21. Participantii la licitatie au obligatia de a achizitiona documentatia de atribuire contra sumei de 50 lei. Data limita pentru depunerea ofertelor este 27.03.2020, ora 9:00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr.3A in data de 27.03.2020, ora 10:00. Data publicarii anuntului de licitatie este 06.03.2020. Instan?a competent? Ón solu?ionarea litigiilor ap?rute ?i termenele pentru sesizarea instan?ei: Sec?ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploie?ti, telefon: 0244/ 544781; 0244/ 544598, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.